Uthyrning av frysutrymme

 
Vi har nu färdigställt vår frysanläggning för testverksamhet
Den är ca 600kvm stor indelad i 2st sektioner och 4st portar
Längd 18,2m Höjd 8m
 
Hallarna rymmer Bilar,Bussar och Lastbilar
 
Vi kan hålla en temperatur på ca -35’C  som lägst i den ena och
ca -26’C i den andra

 

 

Transporter 

 
 
 

Vi kan utföra transporter (Fryst/Kylt) i europa

 Vi följer alla gällande avtal om transporter

 
 

 

 

 

Vi kan utföra Rentransporter, Lastar ca 180st djur